KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

TEST HISZPAŃSKI

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

 

UWAGA: JEŚLI W FORMULARZU PYTANIA SĄ NIEWIDOCZNE WYBIERZ TEST ZE STRONY POD TYM LINKIEM - TESTY

 

1
¿De dónde ...... Lorena? - ...... de Galicia.
2
¿Cómo se ............ adiós en español?
3
Hoy no ......... clases.
4
Isabel y Elena son ............ .
5
No ........ esta palabra.
6
Siempre ............ tarde.
7
Los niños ............ .
8
Hace ........ y voy a ........ .
9
Me ........ pies.
10
Nunca ........ a Egipto.
11
Voy ........ viaje ....... coche.
12
Ayer por la noche ........ la música muy alta.
13
Hace dos años ........ por Alemania.
14
.......... tres veces.
15
........ la verdad.
16
Siempre ................. a las dos de la tarde.
17
El examen ........ suspenso – tienes que ........ de nuevo .
18
Yo ........ al actor principal de esa película.
19
Mi padre ........ al baloncesto.
20
La fiesta de ayer ........ increíble.
21
No me ........ bien su opinión sobre política .
22
Hoy ........ por 5 horas.
23
El jueves ........ sol.
24
No ........ cuentes a él. Es secreto.
25
Si yo fuera tú ........ más verdura.
26
Tengo este coche ........ 3 años.
27
El dijo que ........ a llegar tarde.
28
Mi hermana siempre quiere que le ........ la cama.
29
Te …….. cuando ……. .
30
No creo que ........ otro coche.
31
Es triste que no ........ a la despedida.
32
........ lo que ........ .
33
Mi primo me ha pedido que ........ un discurso para su cumpleaños.
34
........ está detrás era mi profesor en el instituto.
35
Sobre las tres ........ del trabajo. No llegues tarde.
36
Me pidió que se lo ........ .
37
Es muy posible que el resultado del examen ........ .
38
Me sentó fatal que te ........ sin despedirte .
39
Otra vez se fue sin pagar. ........ mucha cara.
40
........ salgas cinco minutos antes, es suficiente.
41
Si ........ las entradas, ahora ........ en el concierto.
42
........ dejé de fumar, respiro mucho mejor.
43
La boda de mi hermana y Antonio ........ en mayo del año que viene.
44
En el hotel solo podían comer de todo ........ tenían pulseras verdes.
45
¡No montes ese caballo porque ........ !
46
Ojalá ........ irme contigo de viaje, pero tengo mucho trabajo.
47
No me importa lo que hagas, …………. que escribas el informe
48
Tenía ........ prisa que olvidé las llaves.
49
Ayer ........ que ........ del trabajo.
50
En verano ........ de noche muy tarde.

DANE OSOBOWE:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs