KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

TEST ANGIELSKI

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

1
Hi, what's ________?
2
______ Gregory have children?
3
Enjoy your ____.
4
I don’t mind _______ rubbish.
5
What did you _______?!
6
Adele? I don’t like _____.
7
The river Nile is _______ the river Amazon.
8
I have never _____ Rysy.
9
This is the dog _____ stole my cookie.
10
I haven’t finished _____.
11
It turned _____ that he was a liar.
12
I just want you to tell me ________.
13
Who _________ in The Lord of the Rings?
14
How can I get to __________?
15
Difficult? Not really, it’s a piece of _____.
16
Let’s get ____ of the old computer.
17
If Lewandowski _________ the penalty, Poland would have won.
18
I can’t make you _______ me.
19
3x7 reads as...
20
It seems that Maciej lost his _____.
21
“Do you mind if I sit here?” “ ______”.
22
Oh, I can see she’s really ____ you!
23
You shouldn’t have raised your _____.
24
He is _________ to be the best Polish blues guitarist.
25
See? Now we are ____.
26
I can't believe she has _____ him, they seemed a perfect couple!
27
I’m very sorry for your ____.
28
You know, one thing ____ to another and it happened.
29
I couldn’t help myself ______.
30
Sorry I'm late, I'm not used to _______ up so early.
31
I had a quick ____ at the newspaper this morning.
32
He can’t remember why Graham _____ him in the face.
33
_______ places have glamour.
34
What? Are you _____?
35
She’s thinking of __________ .
36
Federer wasn’t happy despite _______.
37
I appreciate ________ me like this.
38
The chances of life on another planet are a million ____ one.
39
Can you think of anyone who __________ against the victim?
40
“But…” “Just ____ with me, please.”
41
I wish ______ so bloody stupid!
42
Only by achieving true ‘unagi’ ______ for any danger that may befall you.
43
“You failed again?” “Indeed. I almost made it this time, ____.”
44
The experiment has to be repeated because the results weren’t _____________.
45
This fleeting blindness is a CVI - cortical visual ________.
46
I’m afraid the jurors were ______ .
47
It wasn’t him, you’re _____ up the wrong tree.
48
She wears some nice ______ .
49
“How was it?” “Not bad, I’m _______ happy about my results” .
50
That's it, let's call it a _____.

DANE OSOBOWE:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs