KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

TEST FRANCUSKI

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

1
Je vais ___ travail demain.
2
Ton repas est _____ .
3
Tu _____ souvent ici ?
4
______ vos noms sur la feuille.
5
Pour ce gâteau, tu as besoin ___oeufs et ___ farine .
6
Il n’a qu’____ livre.
7
Tu prends du sucre dans ton café ? __________ !
8
Il faut le dire ______ses parents.
9
En _____ ses leçons, elle peut réussir son examen.
10
C'est le film ______ nous avons parlé.
11
Comment tu trouves mon pantalon ?
12
Si tu _____ moins, tu n’aurais pas mal au ventre.
13
Personne ne le sait _____ .
14
J'aime observer les gens qui______ .
15
Viens, assieds-toi _____ de moi.
16
Elle s’interroge sur ____tu fais.
17
Tu ne savais pas qu'ils _____ depuis 3 ans ?
18
Elle veut que nous _____.
19
Je suis là_____ ce matin, et je reste _____ce soir.
20
Je parle____anglais.
21
J’ai ____ce musée 3 fois.
22
Elles se sont ______ une certaine discipline.
23
Elle est en route, elle est _____ de venir .
24
On ne peut_____ deviner.
25
Après _____ mangé, il est sorti.
26
J'ai peur qu'il ne ____ trop tôt.
27
Mes chaussures sont confortables. Et _____ ?
28
Il y a beaucoup de soleil, c’est un___été.
29
Chaque fois que je rentre _____ moi, je ramène un cadeau.
30
Hier, il y avait _____ ciel extraordinaire.
31
Il _____ un cadeau pour sa soeur .
32
Qu’____pensez-vous ?
33
Vous ___ des bêtises !
34
C’est mon voisin de ______ .
35
Il est rêveur, mais ______ .
36
Elle a pensé à prendre un manteau? Oui, elle _____ a pensé.
37
_____ mon état, je me lève.
38
Il n'y a pas un chat _____ la rue.
39
Les invités_____ d'arriver.
40
Elle ___ écrit toutes ces lettres?
41
Avant, nous ____ sans cesse.
42
Elle m’a proposé ______ .
43
C’est le parapluie____ je préfère !
44
J’espérais que tu _____ m’emmener au cinéma.
45
Il ne faut pas que l’on se ____ de vu !
46
J’ai lu 10 livres cette année et toi 5. C’est____ que toi :
47
_____ le monde change !
48
L’______, ça se travaille.
49
La forme correcte au pluriel c'est :
50
Il veut lui écrire _____ leur voyage.

DANE OSOBOWE:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs