KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

EGZAMINY

 

Ośrodek Egzaminacyjny ETS

Centrum Języków Obcych KONTAKT to jedyny otwarty ośrodek egzaminacyjny ETS w Poznaniu, w którym podejść można do najczęściej zdawanych testów certyfikujących na świecie, uznawanych przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji.

Należą do nich egzaminy:

TOEIC Listening & Reading (j. angielski w środowisku pracy A1-C1);

TOEIC Bridge (j. angielski w środowisku pracy i w kontekście ogólnym A1-B1);

TOEF Junior (j. angielski w środowisku szkolnym A1-B2);

CENY EGZAMINÓW ETS: 

TOEIC Listening & Reading: egzamin 410 zł  + 20 zł za certyfikat

opcjonalny Express scoring TOEIC lub TOEIC Bridge (opłata za przyspieszone wyniki): 79,95 zł

NAJBLIŻSZE SESJE EGZAMINACYJNE ETS:

Sesje egzaminacyjne TOEIC Listening & Reading:


13.01.2023 g. 10:00
08.02.2023 g. 10:00
17.03.2023 g. 10:00
21.04.2023 g. 10:00
17.05.2023 g. 10:00
16.06.2023 g. 10:00
28.06.2023 g. 10:00
12.07.2023 g. 10:00
30.08.2023 g. 10:00
07.09.2023 g. 10:00

Zapisy w biurze szkoły na 14 dni przed datą egzaminu.

Istnieje możliwość sesji indywidualnych.

Przy rejestracji na egzamin TOEIC wymagane jest podanie swojej daty urodzenia.

COVID-19: Zgodnie z zaleceniami ETS, w trosce o zdrowie zdających kandydatów i egzaminatorów, najbliższe sesje odbędą się z uwzględnieniem szczególnych procedur bezpieczeństwa, m.in.: zmniejszony limit kandydatów zdających w jednej sali oraz zastosowanie maseczek i rękawiczek. Zdający i egzaminatorzy będą mieli dostęp do żelu dezynfekującego.

Jednocześnie zapewniamy, iż na terenie szkoły zostały przedsięwzięte dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny. Pomieszczenia są OZONOWANE - to bezpieczna i skuteczna metoda dezynfekcji i oczyszczania bez wykorzystywania chemii, stosowana w miejscach użyteczności publicznej. 

 

Ośrodek Egzaminacyjny WiDaF

W maju zapraszamy na 2 sesje egzaminacyjne z niemieckiego w środowisku pracy WiDaF 

  • 09.05.2022 g. 10:00
  • 20.05.2022 g. 10:00

Zapisy i wpłaty na egzaminy- w biurze KONTAKT CJO bądź na maila kontakt@cjo.pl
Koszt egzaminu 610zł z certyfikatem.

 

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs