KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

TEST ROSYJSKI

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

1
.................. 40 лет.
2
Где вы ......................?
3
Мать твоего мужа это для тебя ..............?
4
Как пишем 1/4 .................?
5
Сeйчас 15:03, значит ...............?
6
Как скажешь на русском: jedz owoce!
7
Мы идём ................ .
8
В .............. году ты родился?
9
Они учат .................................... .
10
Синоним слова, »родина« это:
11
Саша поехал .................... .
12
Он купил подарки ..................... .
13
Водка ................ вина.
14
Она пришла в театр в ................................ .
15
Сдоба это:
16
Я люблю ходить по .................. .
17
Брóня это иначе:
18
Этот фильм пользуется ........................ .
19
Бездельничать, значит ................ .
20
.............. руки перед едой!
21
.................. мне 200 граммов сосисок!
22
У Олега много хороших .................... .
23
Иногда сын ходит с ................... в театр.
24
Магнитофон Sony дорогой, но Philips ..................... .
25
Носильщиков берут те, у ................. много багажа.
26
В нашей библиотеке нет этой ..................... .
27
Телевизор .................... в углу.
28
В саду растут фруктовые ................... .
29
Я ............, то что мне по вкусу.
30
Мы ................ пойти в кино.
31
Мой доклад будет ....................... .
32
........... вас я не пошёл на дискотеку!
33
Мальчик был отважный, он ................ не боялся.
34
Сегодня у меня нет ................ .
35
.................. работу мы написали за час.
36
Он плохо чувствовал себя в .................. доме.
37
Она увидела ................. нору.
38
................... мне завтра вечером.
39
.............. газету, он начал читать журнал.
40
Учитель подошёл к ....................... студенту.
41
На .................. неделе все мы пойдём в музей.
42
В нашей группе ............................. .
43
У моей бабушки ................ котят.
44
Купи мне .................... к завтраку!
45
По ночам .............. волки.
46
....... это пальто?
47
В ................... классе он заболел ангиной.
48
Брату Нины около 40 .................. .
49
„Собака на сене” значит:
50
По-моему мёд ............. сахара.

DANE OSOBOWE:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs