KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

TEST ANGIELSKI MATURA

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

1
I'm quite shy about speaking in public but my younger sister's always been _________
2
My old car was much more _____________ than the new one.
3
The performance turned ____________ to be a really great one!
4
Some countries are _____________ for their spicy food.
5
They ___________ there for more than 10 years.
6
Now you can get there ______ 5 hours by plane.
7
_________, the good news about younger brothers is that as they get older they become more and more helpful.
8
I've never been _____________ books.
9
Restaurants like this one are usually created for people who are ________ with eating at home.
10
Four of our restaurants _________ a fast food chain.
11
I rather _____ TV than go to the cinema.
12
My friends are always ________ unexpectedly.
13
I have a very important exam next week ______ I'm studying really hard now.
14
It's important to employ people who have some _______ of the business.
15
Jane denied ______ the machine.
16
You should always listen to good _______.
17
_______________ you can answer the questions correctly, you don't have much chance of succeeding in this test.
18
She might ___________ this movie before!
19
He was absolutely __________ at the job.
20
Katie apologised ____________ her dad's favourite mug.
21
Mom said that we're going to the cinema ____________ it's raining.
22
The speaking exam was called _____.
23
That family had been _______ a lot of difficult times.
24
If she _____ lost the points, she would be in the semi-finals now.
25
Learning is a process of __________.
26
Yesterday Megan was reading a book __________ by her teacher.
27
She must __________ bought this mobile phone in the sales.
28
The ___________ standing over there are looking for new sunglasses.
29
If I met Robert Lewandowski, I _______________ a photo of him.
30
She _____ living in the city.

DANE OSOBOWE:

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs